Przedszkole

„Moim marzeniem było stworzenie przedszkola, które otoczy dziecko miłą, rodzinną atmosferą, w którym grupy będą małe i kameralne, a każde z dzieci traktowane indywidualnie Gdzie wszystkie działania pedagogiczne będą dostosowane do możliwości dziecka i ukierunkowane na rozwój jego potencjału intelektualnego.
I myślę, że się udało…”

Oferta naszych dwóch placówek skierowana jest do dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat.

Łącznie w tej chwili w placówkach funkcjonuje sześć grup maksymalnie osiemnastoosobowych.

Właśnie tak nieliczne zespoły pozwalają nam na dobry kontakt z każdym dzieckiem i indywidualizację pracy. Staramy się współpracować z Rodzicami, aby nasza wiedza o podopiecznych była jeszcze pełniejsza o cenne dla nas wskazówki.

Każda z tych grup jest grupą integracyjną. Spotykają się tam dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, dzieci z orzeczeniami o innych niepełnosprawnościach). Zatrudnienie specjalistów takich jak: oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda, psycholog, pedagog, terapeuta behawioralny pozwala na tworzenie odpowiednich warunków dla tych dzieci. Prowadzona terapia pozwala dzieciom rozwijać się, zdobywać nowe umiejętności oraz uczyć się funkcjonować w społeczeństwie.

BYSTRY MALUSZEK to miejsce, które gwarantuje swoim wychowankom poczucie bezpieczeństwa, daje możliwość obcowania z rówieśnikami, zapewnia właściwy rozwój intelektualny i emocjonalny. To miejsce, w którym Twoje dziecko spędzi czas twórczo i przyjemnie zdobywając nowe umiejętności oraz wiedzę poprzez zabawę. To wreszcie miejsce, które da Twojemu dziecku mnóstwo radości i wiary we własne siły.

Placówka zapewnia Waszym pociechom opiekę od 7.00 do 16.30.

Personel z wyższym wykształceniem pedagogicznym zapewnia wszechstronny rozwój Waszym dzieciom. Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, pomagamy dzieciom w adaptacji poprzez możliwość towarzyszenia dziecku na zajęciach oraz proponujemy rodzicom fachowe porady specjalistów.