Formularz - Zapisu dziecka

Formularz zapisu dziecka do przedszkola
Imię i nazwisko dziecka
Nr PESEL dziecka
Adres zamieszkania (ul.,miejscowość)
Data urodzenia (dd/mm/rr):
Miejsce urodzenia
Tel. domowy
Dane mamy
Imię i nazwisko Mamy
Tel. komórkowy Mamy
Adres e-mail Mamy
Dane taty
Imię i nazwisko Taty
Tel. komórkowy Taty
Adres e-mail Taty
Dodatkowe informacje
Inne osoby uprawnione do odbioru dziecka
Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?
W jakich godzinach będzie przebywało w przedszkolu?
Czy dziecko śpi w ciągu dnia? Jeśli tak to w jakich godzinach?
Czy w rozwoju dziecka występowały/występują problemy rozwojowe? Jeżeli tak, to, jakie?
Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalisty?
Jacy specjaliści opiekują się dzieckiem?
Które z zaleceń specjalistów powinny być wypełniane również w przedszkolu?
Czy są jakiekolwiek zalecenia związane z dietą dziecka?
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych